poniedziałek, 15 października 2012 14:25

Certyfikaty i zaświadczenia dla uczestników DOBRYCH PERSPEKTYW 2012 

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji projektu systemowego udało się pomyślnie zakończyć realizację obu etapów projektu. W piątek 12 października br. odbyła się uroczysta Konferencja podsumowująca realizację V edycji DOBRYCH PERSPEKTYW. Projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji udział wzięli: uczestnicy projektu, – jako osoby najważniejsze, które odbierały swoje certyfikaty i zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach i umiejętnościach – oraz zaproszeni goście.

Więcej…
 
piątek, 21 września 2012 14:48

Ewaluacja cyklu szkoleń „Prawo jazdy kat. B”, „Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego”, „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, „ABC przedsiębiorczości z elementami obsługi komputera”

 

Więcej…
 
wtorek, 04 września 2012 14:59

Więcej praktycznej nauki jazdy dla beneficjentów.

Uczestnicy naszego projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY wystąpili do Kierownika GOPS z wnioskiem o zwiększenie w miarę możliwości ilości godzin na praktyczną naukę jazdy, tak, aby zniwelować odległość ostatnich jazd od egzaminu państwowego.

Więcej…
 
piątek, 24 sierpnia 2012 16:12

Praktyczna nauka jazdy dla beneficjentów projektu systemowego.

Po przygotowaniu teoretycznym - 30 godzin zajęć teoretycznych oraz pomyślnie zdany egzamin wewnętrzny z teorii za nimi - 5 uczestniczek i 1 uczestnik projektu DOBRE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 7.1.1 POKL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS zdobywa praktyczne umiejętności nauki jazdy (kat.B).

Więcej…
 
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:38

Kolejne umiejętności zdobyte przez uczestników DOBRYCH PERSPEKTYW.

Troje uczestników kursu magazynier z obsługą wózków widłowych w dniu 17 sierpnia 2012r. - po zakończeniu cyklu zajęć – przystąpiło do egzaminów. Panowie najpierw zaliczyli część teoretyczną a następnie przystąpili do egzaminu praktycznego, który odbył się na placu manewrowym przy ul. Topolowej w Wałbrzychu.

Więcej…
 
poniedziałek, 23 lipca 2012 16:11

DOBRE PERSPEKTYWY V edycja - Kurs kroju i szycia i nie tylko….

Sześć uczestniczek kursu kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego – uczestniczek V edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY od 9 lipca intensywnie zdobywają nowe umiejętności – obsługa maszyny singer, proste szycie i wykroje garderoby, tworzenie biżuterii z filcu, szycie ozdób na potrzeby domu (laleczki - tildy) i nie tylko.

 

Więcej…
 
wtorek, 17 lipca 2012 15:28

„ABC przedsiębiorczości” w DOBRYCH PERSPEKTYWACH

Trwają kursy i szkolenia dla naszych beneficjentów w ramach projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY – 6 osób pomyślnie (zdanym egzaminem) zakończyło teoretyczną część kursu prawa jazdy, panie doskonalą umiejętności szycia i technik rękodzieła, natomiast panowie są w trakcie kursu Magazynier z obsługą wózków widłowych i obsługą programów komputerowych w zakresie obsługi magazynu – przed nimi zajęcia praktyczne – nauka obsługi wózków jezdnych.

Więcej…
 
poniedziałek, 09 lipca 2012 14:17

Beneficjenci projektu Dobre Perspektywy zdobywają nowe umiejętności

 W rozpoczętej II części projektu DOBRE PERSPEKTYWY realizujemy szkolenia zawodowe. Od początku lipca grupa chętnych do zdobycia prawa jazdy już ciężko pracuje.

Więcej…
 
piątek, 15 czerwca 2012 14:23

Ewaluacja warsztatów „Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych” „Dobre perspektywy”

Więcej…
 
piątek, 15 czerwca 2012 11:13

Sprawozdanie indywidualne i grupowe z zajęć aktywizacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego - Projekt: „Dobre perspektywy”

 

Więcej…
 
czwartek, 14 czerwca 2012 15:28

Zakończyliśmy realizację wsparcia specjalistycznego w projekcie DOBRE PERSPEKTYWY 2012

Fundacja „Wałbrzych 2000” zakończyła właśnie realizację wsparcia specjalistycznego w realizowanym przez OPS projekcie systemowym DOBRE PERSPEKTYWY. W okresie od 28 maja br do 13 czerwca br przeprowadzono 21 godzinne „Warsztaty wzmacniające i motywujące z doradcą zawodowym”, po 18 godzin indywidualnych konsultacji dla beneficjentów projektu z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Więcej…
 
czwartek, 14 czerwca 2012 07:51

ZAPRASZAM

do złożenia ofert programowo – cenowych na realizację szkoleń i kursów o charakterze zawodowym w ramach aktywnej integracji (instrument aktywizacji edukacyjnej)

TREŚĆ ZAPROSZENIA 


 

 
środa, 13 czerwca 2012 15:55

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – nasz projekt w TVP! 

Jesteśmy w trakcie realizacji wsparcia specjalistycznego w ramach aktywnej integracji dla uczestników „Dobrych Perspektyw”. Zrealizowano już wsparcie indywidualne i grupowe z doradztwa zawodowego, aktualnie jesteśmy zaangażowani w cykl szkoleń i warsztatów z zakresu „podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych”.

Więcej…
 
wtorek, 29 maja 2012 16:07

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 

W dniu dzisiejszym pierwsza grupa beneficjentów V edycji DOBRYCH PERSPEKTYW – projektu systemowego realizowanego przez nasz OPS w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Więcej…
 
poniedziałek, 28 maja 2012 17:19

Inauguracja zajęć dla uczestników V edycji DOBRYCH PERSPEKTYW 

W dniu 28 maja 2012 roku w Gminnym Centrum Edukacyjno Społecznym w Starych Bogaczowicach odbyły się pierwsze zajęcia grupowe w ramach aktywnej integracji dla 6 kobiet i 3 mężczyzn – beneficjentów obecnej edycji projektu systemowego. Projekt DOBRE PERSPEKTYWY realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…
 
środa, 09 maja 2012 15:13

Spotkanie Informacyjno – Rekrutacyjne do V edycji Dobrych Perspektyw

8 maja 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne V edycji projektu systemowego. Zaproszenia na spotkanie otrzymali klienci GOPS spełniający warunki uczestnictwa. Informacje o spotkaniu rozpowszechnione były także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i GOPS oraz w poszczególnych sołectwach (w miejscach ogólnodostępnych).

 

Więcej…
 
piątek, 04 maja 2012 08:50

Zapraszamy do złożenia ofert programowo - cenowych

na realizację usługi aktywnej integracji dla 
6 kobiet i 3 mężczyzn w ramach projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL.

 

 

Więcej…
 
poniedziałek, 16 kwietnia 2012 08:51

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
ogłasza nabór na stanowisko pracy

pracownika socjalnego

Więcej…
 
piątek, 30 marca 2012 09:59

V edycja DOBRYCH PERSPEKTYW dla klientów OPS w Starych Bogaczowicach

Rok 2012 jest piątym już w kolejności, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje projekt systemowy dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej.

Więcej…