wtorek, 28 września 2010 16:09

Zajęcia dla uczestników projektu DOBRE PERSPEKTYWY zakończone. 

 

Egzamin praktyczny na operatora wózków widłowych z napędem silnikowym, który odbył się 25 września br zakończył cykl szkoleń, warsztatów i wsparcia dla beneficjentów III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. realizowanego przez nasz GOPS w roku bieżącym.

Więcej…
 
wtorek, 24 sierpnia 2010 13:05

Beneficjenci projektu DOBRE PERSPEKTYWY przy komputerach!

 

W realizowanej III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. nasi beneficjenci rozpoczęli właśnie zajęcia przy komputerach.

Więcej…
 
poniedziałek, 05 lipca 2010 10:27

Zajęcia edukacyjne dla beneficjentów projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

 

W realizowanej przez nasz GOPS III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. trwają zajęcia edukacyjne mające na celu podnoszenie kluczowych kompetencji i nabywaniem nowych umiejętności o charakterze zawodowym.

Więcej…
 
czwartek, 27 maja 2010 09:07

Wsparcie specjalistyczne dla beneficjentów projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

 

Trwają zajęcia dla 8 beneficjentów III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Głównym celem projektu jest: Przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz integracja ze społeczeństwem, poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, eliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, co w konsekwencji wspiera ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Więcej…
 
Array Drukuj Array

Rozpoczęcie III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy”

 

W dniu 17 maja 2010 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała odbyło się oficjalne rozpoczęcie III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze śrdków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

Więcej…