POPŻ Podprogram 2017 - efekty
poniedziałek, 02 lipca 2018 00:00

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 255 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Stare Bogaczowice.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 13,4973 ton żywności;
  • 1156 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 4 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 34 osoby

6. Rodzaje warsztatów:

• Ekonomiczne - 0 spotkania dla  0 uczestników

• Żywieniowe – 2 spotkań dla 20 uczestników

• Kulinarne - 2 spotkania dla 14 uczestników

• Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników