POPŻ Podprogram 2017 - efekty
poniedziałek, 02 lipca 2018 00:00

 

PODPROGRAM 2017 – efekty


 1. We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

Więcej…
 
Nowy okres zasiłkowy 2018/19
poniedziałek, 02 lipca 2018 00:00

Uwaga zbliża się nowy okres zasiłkowy 2018/19!

 

Przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca !

Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

W wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

 

Do dyspozycji rodzin udostępniliśmy łatwe w obsłudze, intuicyjne wręcz narzędzia, za pomocą których mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+. Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Zwolennicy tradycyjnej formy mogą złożyć wniosek o 500+ osobiście albo listownie już od 1 sierpnia 2018r. - pokój 234 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach. tel. kon. 74 8452-286.


Jednocześnie gorąco zachęcam do składania wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

 
Dobry Start - infolinia
środa, 27 czerwca 2018 00:00

"Dobry Start" - Infolinia

 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 11 czerwca, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zostanie uruchomiona specjalna infolinia dotycząca rządowego programu „Dobry start”.

Pod nr telefonu 71 340 64 58, od poniedziałku do czwartku w godz. 10:30-14:00, będzie można uzyskać informacje dotyczące nowego programu. Z infolinii będzie można korzystać do 31 sierpnia br.

 

 

Więcej…
 
Dobry Start dla ucznia
środa, 13 czerwca 2018 00:00

"Dobry Start" dla Ucznia

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Więcej…
 
ECDL Base - Uczestnicy III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" zdobywają certyfikaty
wtorek, 12 grudnia 2017 00:00

 

Uczestnicy trzeciej edycji projektu „Szansa na lepsze jutro” - rozpoczęli zdobywanie certyfikatów ECDL Base

 

W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 11 grudnia br. 14 uczestników II i III edycji rozpoczęło właśnie udział w zajęciach aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – kursach i szkoleniach umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Po zdiagnozowaniu potrzeb przez pracowników socjalnych - uczestnicy rozpoczęli zdobywanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych BASE.

Kurs w ilości 60 godzin edukacyjnych – zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją realizowany jest od poniedziałku 11 grudnia przez Firmę ZNAK - wyłonioną w ramach rozeznania rynku - w pomieszczeniach Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. Kurs realizowany będzie od poniedziałku do piątku w okresie 11 - 20 grudnia  po 8 godzin zegarowych (6 dydaktycznych) zgodnie z harmonogramem który otrzymał każdy z uczestników, a w dniu 21 grudnia przeprowadzony zostanie egzamin. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin zdobędą Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

 

Więcej…
 
Uczestnicy III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" - rozpoczynają zajęcia
poniedziałek, 27 listopada 2017 00:00

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” - rozpoczęcie zajęć przez uczestników

 

10 nowych uczestników (III edycja) projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna właśnie cykl swoich zajęć określonych w ścieżkach reintegracji. Każdy uczestnik współpracując z pracownikiem socjalnym realizować będzie kontrakt socjalny.

W dniu dzisiejszym (27.11.) rozpoczęli udział w: zajęciach aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. Treningach kompetencji i umiejętności społecznych (24 godz.), treningi rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i będą realizowane do 29 listopada br po 8 godzin szkoleniowych. Następnie wezmą udział w Grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych w ilości 24 godz. – zajęcia zaplanowano na 4 -6 grudzień br,  także po 8 godzin szkoleniowych. Zajęcia realizowane są w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. Wierzymy, że dla uczestników projektu będzie to owocnie wykorzystany czas.

 

Więcej…
 
Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”
poniedziałek, 27 listopada 2017 00:00

 

Wybrano realizatora szkoleń ECDL BASE dla uczestników III edycji „Szansy na lepsze jutro”

 

W ramach projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  dla uczestników III edycji realizowany będzie kurs ECDL.

W wyniku zapytania cenowego wybrano wykonawcę - realizatora szkolenia  została nim Firma „ZNAK” Aleksandra Węgrzyn, z którą to firmą zostanie podpisana umowa.

 

Do pobrania:

 
Młodzież z Gminy Stare Bogaczowice „twórczo przeciw hejtowi”
poniedziałek, 20 listopada 2017 00:00

Młodzież z Gminy Stare Bogaczowice „twórczo przeciw hejtowi

 

W piątek 17 listopada o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Starych Bogaczowicach odbyło się zakończenie projektu „Gminna młodzież twórczo przeciw hejtowi” zrealizowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne i Szkołę Podstawową w Starych Bogaczowicach i skierowany był do młodzieży szkolnej z klas IV-VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Młodzież spotkała się z psychologiem i funkcjonariuszem policji, którzy w ramach warsztatów uświadomili odbiorców projektu o emocjonalnych i prawnych skutkach doznawania i stosowania hejtu. Kolejnym etapem było zrekrutowanie grupy 10 uczniów, którzy mieli wyjechać na 2-dniowe warsztaty ze scenarzystą i kamerzystą. Podczas pobytu w uroczej agroturystyce w Jedlinie Zdrój nasza zdolna młodzież pod czujnym okiem specjalistów stworzyła scenariusz, a następnie brała udział w realizacji filmu. W rezultacie ich działań powstał film, który ma być wykorzystywany do działań profilaktycznych.

 

Więcej…
 
Zapytanie cenowe - kurs ECDL Base
środa, 15 listopada 2017 00:00

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132 w Starych Bogaczowicach informuje, że GOPS jest partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi  Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty OPS oraz PCPR, i realizuje zadania w stosunku do uczestników projektu z terenu Gminy Stare Bogaczowice

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 • szkolenie/kurs ECDL Base w liczbie 60 godzin szkoleniowych wraz z egzaminem i certyfikacją szkolenia zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla 14 uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro” mieszkańców gminy Stare Bogaczowice.

 

Więcej…
 
III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro"
wtorek, 31 października 2017 00:00

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro

 

To już trzecia grupa klientów naszego Ośrodka rozpoczyna udział w projekcie. W dniu 31października 2017 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się spotkanie rekrutacyjno-inauguracyjne do III edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”, którego głównym celem jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne i podpisało kontrakty socjalne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach III edycji projektu osoby bezrobotne w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym – wezmą udział w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Będą też mieli możliwość nabycia, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych biorąc udział w kursach zawodowych.

Realizacja III edycji projektu przewidziana jest na okres od końca października 2017 roku do początków maja 2018r. Główne zajęcia przewidziane są do realizacji w bieżącym roku natomiast realizacja pracy socjalnej i współpraca z pracownikiem do początków maja 2018r. Zajęcia – w zakresie Treningów kompetencji życiowych i umiejętności społecznych rozpoczną się 27 listopada i będą realizowane przez trzy dni. W czasie realizacji całej III edycji beneficjenci otrzymywać będą zasiłki celowe (przez 6 miesięcy) zgodnie z harmonogramem projektu.

 
III Edycja Projektu "Szansa na Lepsze jutro" - zaproszenie
wtorek, 17 października 2017 00:00

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w III Edycji projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

W trzeciej edycji Projektu od końca października 2017r. do początków maja 2018r.weźmie udział 10 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, w tym:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do III Edycji Projektu.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10