Zapytanie cenowe dożywianie dzieci 2019/20
piątek, 09 sierpnia 2019 00:00

Stare Bogaczowice, dnia 7 sierpnia 2019r.

 

Zaproszenie do składania ofert

przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach

w roku szkolnym 2019 -2020


Informujemy, że zostało przygotowane zapytanie cenowe dla zamówienia usługi „dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach”. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się i składanie ofert do dnia 26 sierpnia do godz. 10.00


Kierownik GOPS
Jolanta Kocoń


do pobrania:

- treść zapytania do pobrania - wersja PDF, wersja ODT, wersja DOCX

- załącznik nr 1 do oferty - wersja PDF, wersja ODT, wersja DOCX

 


 
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020
piątek, 26 lipca 2019 00:00

Stypendia szkolne

w roku szkolnym 2019/2020

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132 Stare Bogaczowice - pokój nr 235, w terminie od 1 do 15 września 2019r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132. Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

... więcej ważnych informacji w dalszej części artykułu ...


Więcej…
 
POPŻ 2014-2020 podprogram 2018 - sprawozdanie z realizacji
środa, 17 lipca 2019 00:00

 

 

PODROGRAM 2018 - efekty

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym)
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 237 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Stare Bogaczowice.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 15,301 ton żywności;
 • 1348 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 237 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 2 spotkania dla  48 uczestników
• Żywieniowe – 2 spotkania dla 20 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 20 uczestników

 
Świadczenie 500+ 2019 nowe
poniedziałek, 24 czerwca 2019 10:10

 

 
Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 na UTW w Starych Bogaczowicach..
poniedziałek, 24 czerwca 2019 08:38

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

NA UTW W STARYCH BOGACZOWICACH .W dniu 6.06.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie Roku Akademickiego’ 2018/2019 na UTW w Starych Bogaczowicach. Po raz kolejny studenci UTW, wykładowcy, organizatorzy UTW i przedstawiciele Urzędu Gminy spotkali się w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym aby razem świętować. Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu wszystkich obecnych oraz odczytaniu pisemnych pozdrowień i gratulacji dla słuchaczy i słuchaczek od Wójta Gminy, Pana Mirosława Lecha nastąpiło tradycyjne rozdanie dyplomów wszystkim seniorom. To ważny moment dla studentów, będący ukoronowaniem ich aktywności i zaangażowania. Bardzo miłym akcentem były również podziękowania i kwiaty dla wykładowców i koordynatora UTW.

Nie zabrakło również zabawy, śmiechu i radości, bowiem tak, jak w latach poprzednich tak i w tym roku grupa studentów uczestnicząca w zajęciach teatralnych, przygotowała zabawny spektakl, obrazujący zabawne sceny między innymi z „Nocy i dni” i „Zemsty”, udowadniając tym samym swój wielki talent aktorski.

Po krótkiej przerwie na słodkie przekąski, rozmowy w kuluarach i wspomnienia wydarzeń z tego roku akademickiego, wystąpiła Pani Anna Wieliczko, która przygotowała wspaniały quiz na temat ekologii, i ochrony środowiska. Była to kontynuacja jednego z wcześniejszych spotkań na ten temat. Tym razem słuchacze mogli podyskutować i sprawdzić swój poziom wiedzy.

Na zakończenie całego spotkania były jeszcze uściski, życzenia udanych wakacji i oczywiście wspólne zdjęcia.

Do zobaczenia po wakacjach {#emotions_dlg.smile}

 

Więcej…
 
Świadczenie 500+ 2019
wtorek, 18 czerwca 2019 09:33

 

 

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawcy – w Lokalnym Ośrodku integracji w Strudze I Chwaliszowie 2 osoby na ½ etatu
poniedziałek, 17 czerwca 2019 09:50

Stare Bogaczowice, 17 czerwca 2019r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Wychowawcy – w Lokalnym Ośrodku integracji w Strudze I Chwaliszowie 2 osoby na ½ etatu

Wymagania kwalifikacyjne

I Wymagania niezbędne

obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym
  w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;

 3. 1) ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
  2) wymagania dodatkowe:
  a) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu pracy z dziećmi i młodzieżą,
  b) wysoka motywacja do pracy.

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. brak (nie była) pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika tytułu egzekucyjnego,

 7. ogólna znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych osobowych;

 8. wysoka kultura osobista;

 9. zdolności interpersonalne;

 10. znajomość obsługi komputera;

 11. wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 12. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 13. samodzielność w działaniu;

 14. wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;

 15. zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.


Więcej…
 
Ważne zmiany w programie Rodzina 500+
piątek, 31 maja 2019 00:00

Rodzina 500+

Co zmieni się w rozszerzonym programie Rodzina 500+ ?

 

- Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

- Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

... więcej ważnych zmian w dalszej części artykułu ...


Więcej…
 
Nabór na pracownika socjalnego
piątek, 31 maja 2019 00:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

pracownika socjalnego – koordynatora pracy środowiskowej


 

Więcej…
 
Zmiana danych kontaktowych
niedziela, 31 marca 2019 00:00

Zmiana danych kontaktowych Ośrodka

 

Informujemy o zmianie danych kontaktowych naszego Ośrodka - od 31 marca 2019 obowiązuje nowy adres mailowy.

Szczegóły w menu "Kontakt" lub TUTAJ

 
Spotkanie z przedstawicielami PCPR
piątek, 08 marca 2019 00:00

Interesuje Cię wyjazd na turnus rehabilitacyjny lub dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego?

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zapraszają wszystkie osoby niepełnosprawne oraz opiekunów tych osób na spotkanie informacyjne, w czasie którego zostaną przedstawione zadania i programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na spotkaniu przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przekaża Państwu informację o możliwościach uzyskania dofinansowania do:

 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier technicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
 • sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
 • pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach którego osoby niepełnosprawne ze znaczmy lub umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o pomoc w ramach dwóch modułów.

 

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 roku (t.j. wtorek) o godzinie 12.00 w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.

Macie Państwo okazję na terenie swojej Gminy uzyskać wszystkie informacje na temat możliwości pozyskania środków dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10